Steve Jobs gick in på personliga erfarenheter när han igår talade inför Stanfords avgångsklass. Något vi tidigare inte hört så mycket av från Apples ledare.

Steve hoppade själv av college efter åtta månader på grund utav sina adoptivföräldrars ansträngda ekonomi. Han hankade sig ändå fram genom att panta colaflaskor och få gratis mat genom det lokala Hare Krishnatemplet. Dessutom deltog han istället i den undervisning som intreserade honom, bland annat en kalligrafikurs som senare kom att få inflytande över Macintosh design.

”If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class and personal computers might not have the wonderful typography that they do. […] Believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference.”

Att vid 30 års ålder bli kickad från det företag han byggt upp gav efter en tids sorgearbete upphov till möjligheten att ta över och bygga upp Pixar. En erfarenhet som tydligen var nödvändig för en mer ödmjuk Jobs.

”I’m pretty sure none of this would have happened if I hadn’t been fired from Apple. It was awful-tasting medicine, but I guess the patient needed it.”

Jobs kamp mot cancer togs också upp. Vid ett tillfälle fick han det felaktiga beskedet att han bara hade tre till sex månader kvar att leva.

”Remembering you are going to die is the best way to avoid the fear that you have something to lose.”

Mer om detta framträdande.

Via Macworld UK.