Etikett: michael gartenberg

Post-PC är inte detsamma som Sans-PC

Michael Gartenberg har skrivit ihop en bra redogörelse kring varför Post-PC inte betyder att vi överger dagens PC.  Post-PC är nästa steg som bygger vidare på det paradigm…