Apples andra hjälp-processor efter T1 som introducerades 2016 genom MacBook Pro med Touch Bar, heter passande nog T2 och sitter i nya iMac Pro. Den väg som Apple valt för att integrera egna skräddarsydda processorer framträder i och med T2 tydligt.

Apple T2

Apple T2 tar hand om en massa systemfunktioner med djupa säkerhetsmekanismer och lånar funktionalitet från iPhone för sådant som kamerafunktioner. Räkna med att detta slår igenom i alla Macar framöver.

Genom att integrera funktionalitet kan den utveckling som gjorts för iPhone smidigt leta sig in till Mac och dessutom förenkla och ytterligare förminska designen av moderkort och system.

”Apple will almost certainly continue to push this technology into more future Mac models, because it allows Apple to use the work it’s already done on iOS to improve the features and security of the Mac.”