Bygget av Apple Campus 2 rullar på och snart borde huskropparna vara kompletta exteriört. En del markarbeten där kuperad terräng byggs upp med Geofoam som bas är också på gång.

Apple Campus 2 juni 2016

”If Apple sticks to its current timeline, it should wrap up construction by the end of the year and begin moving employees in by early next year.”