Androider kan skryta med avancerade kameror men bilderna de tar blir ofta 💩. Apple och Microsoft har betydligt mer avancerad bildbehandling än det som är standard för Android. Ett färskt och roligt exempel på att iPhone levererar, var när HTC twittrade ut sin One M9 i guldversion, fotad med en iPhone som tydligt speglar sig i guldglansen.

HTC One M9 Gold iPhone

”Damn that golden material. Why does it have to be so shiny?”