wwdc14 fake banner

Apples fåordiga banderoll för iOS 8 hade kunnat vara mer vågad. Nu blev det en stiliserad åtta istället för det snyggt photoshoppande alstret med det självklara budskapet – ”Seoul, start your photocopiers.”

wwdc14 banner

Budskapet riktat till Samsung följer traditionen från introduktionen av Mac OS X Tiger när uppmaningen att starta kopierandet var riktad till Microsoft. 2006 fortsatte Apple reta Redmond med banners för Mac OS X Leopard.

banner wwdc