Mac Plus emulator

Det säger en hel del om hur långt utvecklingen gått när det går att emulera klassiska datorer i en webbläsare. PCE.js används här för att emulera en Macintosh Plus med Mac OS System 7 direkt i din webbläsare. Känslan är helt autentisk när det gäller att hantera operativsystemet och applikationerna.