Keep it Simple

Hartmut Esslinger var den som tände tanken hos Steve Jobs att design måste genomsyra hela företaget för att bli något att räkna med. Som utgångspunkt tog han Steve Jobs förkärlek för tyska kvalitetsbilar. Det krävs en design som fångar själva själen och historien hos produkten för att stå ut från mängden av dussinvaror.

Fast Company har ett intressant utdrag ur boken Keep it Simple: The Early Design Years of Apple som berättar om de första trevande stegen där Apple tillsammans med Frog Design blev ett företag där god design är ett kärnvärde.

”First, I want to sell a million Macs. Then I want Apple to become the greatest company on earth.”