Susan Kare mural

En av mina absoluta datorhistoriehjältar är Susan Kare som låg bakom ikonerna i Macintosh grafiska gränssnitt och som även skapat ikoner för en mängd andra syften. Vid ett besök på Macforum nyligen ombads hon måla klockikonen från Macintosh (föregångare till den snurrande badbollen) på en husvägg vid Magasinsgatan i Göteborg.