Jag har ännu inte känt på iOS 7 på iPad eftersom jag fortfarande har första generationen iPad som blev avhängd vid iOS 5. iJustine har däremot koll och visar lite av det nya med iOS 7 till iPad där nya modeller snart är på gång.