Apple Developer

Apples utvecklarsidor har öppnat igen efter att ha legat nere mer än en vecka på grund av säkerhetsproblem. Under tiden Apple Developer legat nere har servermjukvaran uppdaterats och databaser återuppbyggts för att säkra mot intrång. Vissa tjänster på utvecklarportalen ligger dock fortfarande nere.

”Some services such as development videos, pre-release documentation, and the Apple Developer Forums are still offline according to Apple’s Status report.”