Asymco iTunes download rate

Horace Dediu har tagit en rejäl titt på utvecklingen av iTunes som säljmotor för appar och media. Enligt Apples egna beräkningar drar iTunes in 16 miljarder USD per år till företaget. Intäkterna har i snitt ökat med 29 procent per kvartal under mer än sex års tid.

Appar står för den största delen av försäljningen och i snitt laddas mer än 1000 produkter ned varje sekund från iTunes. Snart kommer 50 miljarder appar att ha laddats ned från iTunes App Store. Med 500 miljoner iTuneskonton spenderar varje användare i snitt 40 USD per år genom denna kanal.

”App developers have been paid over $9 billion for their sales through the App Store including $4.5 billion in the most recent four quarters.”