Steve Wozniak var ett geni på att få elektroniska komponenter att göra mer än de egentligen var designade för. Det blev grunden till Apple med Apple 1 och Apple II som togs fram under en kort tidsperiod. Woz är även en riktigt skön föredragshållare och berättare. I nyupptäckta videoupptagningar från ett föredrag för Applefans från 1984 berättar Steve en mängd anekdoter och insikter från den tidiga Appletiden med Steve Jobs, då nära i tid.

”To give you a better sense of timeline: this is about eight years after Apple was first formed, seven years after the Apple II, and it’s the same year Apple launched the Macintosh. Woz would leave his full-time position at Apple about three years later.”