Många av Apples anläggningar drivs nu med 100 procent förnyelsebar energi, främst från solcellskraftverk och bränsleceller. Den största solcellsinstallationen ligger vid det massiva datacentret i Maiden, North Carolina. Förhoppningsvis läggs snart ett europeiskt datacenter i Luleå till denna skara, med ren vattenkraft från Luleälven.

Apple - Environment - Renewable Energy

”We’ve already achieved 100 percent renewable energy at all of our data centers, at our facilities in Austin, Elk Grove, Cork, and Munich, and at our Infinite Loop campus in Cupertino.”