Det är många Macanvändare som sällan eller aldrig törs ge sig in i Terminal med dess kryptiska kommandon. För att komma över tröskeln kan du testa att spela något av de klassiska datorspel som gömmer sig i Terminal. Höll du som jag på med datorer redan under 1970-talet eller tidigt 80-tal så kommer du att känna igen många av dessa spelklassiker.