Apples chefsdesigner Jony Ive får priser och titlar från alla håll och kanter. Nu senast har han fått en medalj från barnprogrammet Blue Peter som är en riktig långkörare hos BBC. Som tack får vi alla chansen att se hur en avancerad metallfräs jobbar på i Apples designverkstad.

”Sir Jony Ive is no stranger to winning accolades in the United Kingdom, including Knighthood and what not, but he seems to be taken aback today with the U.K.’s highest children’s award, the Blue Peter badge.”