Den som väntar på något gott får ofta vänta länge. Min iPhone 5 kommer förhoppningsvis strax innan månadsskiftet. Göran och Folke däremot fick sina skönt moderna Aiphone LC-3S långt innan iPhone skapades. Tack till bästa Annika Fredriksson som hittade denna antika föregångare till dagens kommunikationsteknologi.