Det rykande färska augustinumret av Wired har Steve Jobs på framsidan och en artikel av Ben Austen om Steve Jobs dubbelsidiga natur och eftermäle på insidan. Det är den gamla kontroversen om Jobs var en ängel/hjälte eller djävul/skurk som tröskas än en gång, här i ett entreprenörsperspektiv. Mycket i artikeln är känt sedan tidigare men det finns en del intressanta intervjuer att ta del utav för att komplettera bilden av den mångfacetterade Steve Jobs.

”Jobs has been dead for nearly a year, but the biography about him is still a best seller. Indeed, his life story has emerged as an odd sort of holy scripture for entrepreneurs—a gospel and an antigospel at the same time.”