iFixit slängde sig på ett plan till Melbourne i Australien för att snabbt lägga sina flinka fingrar på en färsk iPad med 4G. Sedan var det full fart till Macfixit Australia för att börja isärplockningen av nya iPad från Apple. Som väntat står Samsung för skärmen i denna tidiga upplaga av nya iPad.