Under andra världskriget blev behovet av snabb dekryptering något som prioriterades för att vinna kriget mot nazityskland. Vid kodknäckarcentret Bletchley Park skapades den topphemliga elektroniska datorn Colossus som kom att förkorta kriget avsevärt genom att nästan i realtid kunna dechiffrera tyska kodmeddelanden. Ta en stund och lyssna på de åldrade datorpionjärerna som skapade grunderna för den teknik du använder för att läsa och se detta.

”Colossus was the world’s first electronic computer, used for code-breaking at Bletchley Park during WW2. A working rebuilt Colossus can be seen at The National Museum of Computing in the UK.”