Det har ännu inte kommit några hårda tester som visar på att problemet med sinande batteritid förbättrats med iOS 5.1. Däremot tycks den allmänna åsikten bland användare vara att iOS 5.1 ger betydligt bättre batteriliv. Detta gäller särskilt för iPhone 4, iPhone 4S och iPad 2 3G.

”Every user is going to notice different gains depending on their device usage and general battery health, but overall the improvements seem to be most noticeable on cellular iOS devices, particularly iPhone 4S, iPhone 4, and iPad 2 3G models.”