Nedräkningstävlingen för att uppmärksamma 25 miljarder hämtningar från App Store är avgjord. Det tog två och ett halvt år för App Store att nå tio miljarder hämtningar men mindre än sex månader att dra ihop ytterligare fem miljarder hämtningar. De senaste tio miljarder hämtningarna klarades av på endast åtta månader och totalt har alltså 25 miljarder hämtningar gjorts från App Store. Hämtningstakten fortsätter att öka och idag ligger volymen på 15 miljarder hämtningar per år. Vem som vann presentkortet på 10000 USD är fortfarande inte offentliggjort.

”With today’s milestone, the App Store has seen its last 10 billion downloads come over a period of just eight months, putting Apple’s pace at 15 billion downloads per year and undoubtedly continuing to accelerate.”