Äldre iPad Smart Cover från Apple och liknande skärmskydd från tredjepartstillverkare kan göra så att funktionen för att automatiskt väcka eller sätta nya iPad i vila inte fungerar eller bara fungerar ibland. Efter lite klurande och efterforskningar lyckades Mark Booth hitta förklaringen. iPad 2 hade ibland problem med att skärmskydd med magneter kunde trigga vakna/vila även när de var på baksidan av iPad, vilket Apple ville åtgärda med nya iPad. Nya iPad har en magnetsensor som känner av polariteten på magnetfält och iPad Smart Cover fick polariteten på sin triggande magnet ändrad under 2011 för att vara redo för nya iPad. Nya iPad Smart Cover fungerar dessutom utmärkt med iPad 2 eftersom dess magnetsensor inte är känslig för polaritet.

Ska du köpa ett iPad Smart Cover till din nya iPad så ska du se till att det är av den nya typen. Om du har problem med att ditt äldre iPad Smart Cover inte fungerar som det ska med nya iPad kan du alltid försöka få det utbytt genom en Appleåterförsäljare. Detta ska tydligen gå bra i Apple Store i USA men det finns ingen garanti för det här i Sverige.

”I’ve learned that some of the original genuine Apple Smart Covers do not work properly with the iPad 3.  Sometime in 2011, Apple apparently modified the design specifications of the Smart Covers in preparation for the release of the iPad 3.  According to reports on Apple’s support forums, the model numbers for the Smart Covers changed at the same time.”