Apple slår aktierekord så gott som dagligen nuförtiden. Eric Jackson har mot bakgrund av det räknat lite på vilka möjligheter Apple har för fortsatt marknadsexpansion. I korthet kan man säga att de heta marknader där Apple idag befinner sig inte är mättade. Slutsatsen blir att Apple kommer att fortsätta växa och att AAPL år 2015 kan ligga på 1650 USD.

Det går helt enkelt inte att bedöma Apple på samma sätt som en stor, välmående och trött jätte i en mogen bransch, eftersom det fortfarande finns så mycket mer att hämta i de områden där Apple leder utvecklingen framåt.

”Apple will be a $610 billion revenue company by 2015 as all their key markets start to experience hyper-growth.”