Med högre upplösning än vad ögat klarar av att återge är Retinaskärmarna på iPhone 4, iPhone 4S och iPod touch klart imponerande. Snart lär vi även få se Retinaskärm på kommande iPad 3. Men vad gör man när ögonen begränsar vad vi kan se? Svaret är nya iBalls från Apple. Låt en iGenius byta ut dina gamla trötta ögonglober mot iBalls som låter dig ta stillbilder i 3D och spela in video direkt till iCloud.

”But uploading is only part of the story. iBalls can also tap into your iTunes account to retrieve movies and TV shows, allowing you to be entertained in the privacy of your own head.”