Vissa modeller av iPad 2 har börjat sina i ordersystemen. Nu visar det sig att även Apple TV börjar bli en bristvara vilket signalerar att en ny modell borde vara på gång. Att Apple TV på sistone funnits att köpa till riktigt bra pris i Sverige är även det en bra indikator på att lagren töms. Det känns helt logiskt att en iPad 3 med kapacitet att visa video i Full–HD 1080p även innebär att Apples hyrfilmer genom iTunes Store kommer att gå över till 1080p, alltså behöver även Apple TV klara av 1080p.

Här finns också en möjlighet att inkludera en del nya funktioner som tar Apples vardagsrumsupplevelse ännu ett steg närmare att revolutionera tevebranschen. Mars ser ut att bli en riktigt spännande månad med sköna nya produkter från Apple.

”Back in October, references to an unreleased “AppleTV3,1” model were found in the latest versions of iOS 5. Meanwhile, Apple has reportedly asked movie studios to start submitting 1080p content to the iTunes Store late last year.”