Jerry Manock skulle ha kunnat vara Appleanställd nummer sex eftersom han på ett tidigt stadium fick uppdraget att designa Apple II. Elektroniken hade såklart Steve Wozniak koll på men datorlådan, färgen (Pantone 453) och det mesta övriga blev Jerrys uppgift. I en skön artikel berättar Jerry om hur det var att jobba på Apple under de tidiga åren och särskilt om hur det var att ha att göra med Steve Jobs.

”I only met Steve’s dad once. Wozniak, Jobs and myself had spread my Apple II drawings on the living room floor at Jobs’ house. He came home from work, with his lunch box, and kind of stepped around us with a look on his face like, “What the hell is this?” Never said a word.”