Den som imponerats av hur iPod respektive iPhone tog fart i försäljning står med hakan hängande när dessa fenomen jämförs med iPad. Under sina första sju kvartal har iPad startat ruggigt starkt och sedan bara dragit iväg som en raket vilket Horace Dediu så tydligt illustrerar.