I vidskepliga Kina ligger det magi i kända och framgångsrika varumärken och produkter. Varför inte sälja en gasspis med namnet iPhone om du nu har ett företag kallat Apple China.