Att Apple är noga med att hålla sina planer och kommande produkter hemliga är ingen hemlighet. Men hur gör de egentligen för att hålla produkter som kräver medverkan från en mängd anställda hemliga in i det sista? Adam Lashinskys nya bok Inside Apple
beskriver de procedurer och åtgärder som krävs för att inte Apples nyheter ska smita ut i förtid. Det är hårda bud och need to know som gäller när det gäller lanseringar av nya produkter.

”People working on launch events will be given watermarked paper copies of a booklet called Rules of the Road that details every milestone leading up to launch day. In the booklet is a legal statement whose message is clear: If this copy ends up in the wrong hands, the responsible party will be fired.”