David Pogue sätter fingret på ett konstigt fenomen inom teknikjournalistiken, nämligen fascinationen kring hur mycket de ingående delarna av våra prylar kostar. De individuella delarna hos lyckade produkter som ger vinst till sina skapare kommer alltid att vara signifikant billigare än helheten. Det är sällan delarna i sig som är den avgörande faktorn för hur väl designad, utprovad, funktionell och marknadsanpassad en produkt är.

”Big companies can’t work out of a rusty van. They need office and lab space somewhere, and that means rent, facilities management, electricity, heating and cooling, water and taxes.”