Visst var den där raketspiken i grafiken för Apples marknadsandel lite väl brant fast den kom från en källa som borde ha koll? Deutsche Banks diagram över marknadsandelar för datortillverkare använde sig av sunda siffror från Gartner men de adderades och sammanställdes felaktigt. Sebastian Peitsch granskade och gjorde om det hela och fick fram en mer rättvisande graf som ändock visar att Apple med iPad inräknad har tagit rejäla marknadsandelar.

”As a check this is what my graph looks like NOT counting the iPad as a computer:”