I April 2003 när Steve Jobs presenterade iTunes Music Store fick Laura Locke chansen till en intervju. Av någon outgrundlig anledning blev denna mycket intressanta intervju inte publicerad men nu finns chansen att ta del av hur Steve Jobs tankar gick kring Apples roll för musikindustrin och musikintresset vid denna tidpunkt. Klart läsvärt.

”It’s so great! I cannot overemphasize that because of the previews, browsing, etc. you fall in love with music again—and you find the hits you’ve heard before and the gems you’ve never heard before—and it’s really wonderful.  It’s so cool.”
– Steve Jobs