Allt verkar klart för säljstart av iPhone 4S på det kinesiska fastlandet lagom till det kinesiska nyåret 23 januari 2012. Här gäller det nog att bunkra upp rejält med iPhone. Kina håller raskt på att bli den viktigaste marknaden utanför USA för Apple.

”To model how well the iPhone 4S could potentially do in China, in this year’s June quarter earnings, Apple’s sales in China topped $3.8 billion. Thus, obviously, the launch of the iPhone 4S in China would boost sales.”