Idén och texten till Apples reklamkampanj Think Different som signalerade ett nytt Apple med starka ursprungliga värderingar kom inte från Steve Jobs. Det var TBWA/Chiat/Day som tog fram det vinnande konceptet i konkurrens med andra reklambyråer. Rob Siltanen som var med genom hela processen berättar hur det hela gick till i sin mycket utförliga och läsvärda artikel The Real Story Behind Apple’s ‘Think Different’ Campaign.

”This is great, this is really great … but I can’t do this. People already think I’m an egotist, and putting the Apple logo up there with all these geniuses will get me skewered by the press.”
– Steve Jobs