En stor nyhet i de uppdaterade planerna för Apple Campus 2 är att taken till själva campus samt till parkeringshuset kommer att vara täckta av solcellspaneler. Med en beräknad yta på minst 720000 kvadratfot (70000 kvadratmeter) fördelade på 400000 för campus och 320000 för parkeringshuset skulle denna solcellsanläggning kunna generera en effekt på ungefär 7 Megawatt.

Väderförhållandena i Cupertino är mycket gynnsamma för solenergi och Apple kommer att generera det mesta av sitt energibehov själva med bland annat solceller och den gasdrivna kraftstation som ingår i komplexet.

”Today’s updated Apple Headquarters Spaceship campus plans include a roof made almost entirely out of solar cells, according to details released today. With a building as large as Apple’s, that puts it in the top corporate solar installations in the world and the biggest in the US.”