Moving Brands har tagit fram en riktigt vass och snygg redesign av HP:s logotyp och grafiska profil. Ett redan starkt (trots alla misstag på sistone) varumärke som HP tål att få en mer stiliserad och abstrakt profil utan att tappa igenkänningsfaktorn. Det är snarare så att en minimalismen i sig själv gör profilen ännu starkare. För HP:s skull hoppas jag att de tar steget och förnyar sig inifrån och ut med mindre stolligheter och en starkare profil.

”The simpler lines are intended to evoke HP’s continued progress and upward momentum, with the 13-degree angle being a recurrent theme in all of the accompanying brochures, web assets, and even hardware design.”