The Big Mac Index samlar information om priser på Apples produkter världen runt. Horace Dediu har sammanställt prisskillnaderna och kommit fram till några högst troliga insikter baserade på resultatet av sammanställningen. Den produkt som relativt sett är dyrast utanför USA är Apple TV med nästan 25 procent högre pris. Detta beror säkerligen på att den är subventionerad i USA där inkomster från mediaförsäljning väger upp det låga försäljningspriset.

  • iPhone 3GS verkar ha en särskilt strategisk roll i USA där den fortfarande är attraktiv med de mobilabbonemang som är vanliga på den marknaden.
  • iPad är prissatt för att vara konkurrenskraftig världen runt med små prisskillnader mellan olika marknader.
  • Macsegmentet är generellt sett något dyrare utomlands, förutom MacBook Air som liksom iPad får ses som en strategiskt viktig produkt världen över.

”The demand for some products is clearly higher outside the US than others. I believe and this data seems to support the notion that the overall strategy for the iPhone, iPad, Mac and iPod is being tuned for the international markets with some precision.”