Chris Maples som är boss för Spotify i UK har i en intervju bekräftat att en app till iPad är prioriterad och på gång. Nya Spotify Apps passar helt perfekt för Spotify till iPad.

”Consumers make no differentiation between devices and we want our service to be available on any device that people want it on.”