Mona Simpsons minnestal över brodern Steve Jobs ger en inblick i hur han under lång tid kämpade mot sin sjukdom för att hinna med sina egna mål i livet. Den allra sista tiden med Steve Jobs sista ord finns med i denna mycket läsvärda, rörande och hoppfulla text.

”He tried. He always, always tried, and always with love at the core of that effort. He was an intensely emotional man.”