Alan M. Webber som var med och startade Fast Company en gång i tiden har skrivit en mycket intressant artikel om vilket avtryck Apple och Steve Jobs gjort ur ett företagsperspektiv. Det finns många lärdomar att dra av Apple som gått sin egen väg och lyckats förena till synes oförenliga förhållningssätt med varandra. Det Steve Jobs tidigt förstod var att datorer är inte huvudsaken utan det är det vi använder datorerna till som är viktigast.

”The computer is a thing, but what people want is not a thing, but to do things.”