Vid ett senatsförhör kring Googles affärsmetoder med Suzanne Michel kom det fram att två tredjedelar av alla sökningar hos Google från mobila enheter kommer från Apples iOS. Dessutom har inte Google fått någon särställning hos Apple utan fick vara med i budgivning med Microsoft och Yahoo om vilken söktjänst som är förvald i Safari för iOS.

”Before being cut off at the end of her testimony, Michel said that 2/3rds of Google’s mobile search comes from iOS devices.”