Min iPad är det jag föredrar för att konsumera webb och läsa text på nätet, inte minst för att det är så enkelt att få upp texten i läslig storlek. Holly Bligh som genom sin albinism har svag syn, använder en iPad för skolarbete. Hollys mamma mejlade till Steve Jobs för att berätta om vilken hjälp iPad inneburit för hennes dotter och Jobs i sin tur ville gärna berätta om detta för ledarskiktet hos Apple.

”Thanks for sharing your experience with me. Do you mind if I read your email to a group of our top 100 leaders at Apple? Thanks, Steve”