Rapport har gjort ett intressant reportage om den giftskandal som drabbat anställda hos Wintek som deltar i produktionen av iPhone och iPad. Det känns onekligen som att Apple skulle kunna göra mer för en rättvis kompensation för de drabbade arbetarna.