Apple blickar sällan bakåt utan tar hellre sats framåt. I helgen genomfördes en rejäl uppgradering av innehållet i Apples mer än 300 egna butiker. I nya Apple Store har statisk information i pappersform vid produkterna ersatts av flerdimensionell information i specialriggade iPad 2. Med dessa blir det dessutom lättare att kalla till sig hjälp av personalen. Informationen för produkterna kan lätt ges på olika språk och kan direkt uppdateras centralt.

”This poster was distributed by Apple’s corporate Retail team to the 325 stores to explain the company’s philosophy about looking forward and not backward. The structure, grammar, punctuation, wording and point-of-view is reminiscent of the company’s early advertising.”