Det händer att man glömmer bort hur fantastiskt långt utvecklingen gått vad gäller datorer under deras korta stund på jorden. Jack Dongarra har gjort en jämförelse som visar att en iPad 2 spöar Cray 2 som var världens snabbaste superdator 1985.

Linpacktestet är bara gjort med en processorkärna. Med båda processorerna inräknade skulle iPad 2 ha hållit sig på listan över världens snabbaste superdatorer ända fram till mitten av nittiotalet.

”The obvious difference is that, whilst the Cray 2 required to be placed in a large room, the iPad 2 fits in your hands, it’s touch-based and runs thousands of different apps. To put things in context, Steve Jobs also left Apple in 1985.”