John Gruber drar några kloka slutsatser kring Apples modell för krishantering. Istället för att reagera snabbt när ett problem, hot eller patenttroll dyker upp, tar man sig tid att formulera ett uttömmande och komplett svar på situationen. Nu senast har Lodsys som hotat iOS–utvecklare med orimliga krav utifrån luddiga patent fått känna på Apples stabila motdrag efter en veckas tystnad.

”Apple’s policy is to respond to a crisis with certainty, or at least as much certainty as can be mustered. Certainty takes time. No drip, drip, drip of vapid PR statements. Just silence, then an answer. Seems to be working out pretty well for them.”