Horace Dediu gör ytterligare en skön analys med tesen att Apples fantastiska tillväxt lätt kan uppfattas som något exceptionellt som närmar sig avmattning. Möjligheterna till ytterligare rejäl tillväxt är snarare oundvikliga.

”Exceptional claims require exceptional evidence. But that’s exactly what the investment thesis for Apple should be: Exceptional growth is no exception.”