Digitalkameror finns idag i alla möjliga prylar, men det var inte så länge sedan som digitalkameror var riktigt exklusiva och dyra trots blygsamma prestanda. Världens första digitalkamera konstruerades av Steven Sasson hos Kodak.

”It took about twenty-three seconds to record a digital image and the tape would hold thirty images. He took the first picture on December 1975 and assumed consumers would need no more than two million pixels per image.”