Jag tycker det har varit svårt att skriva något vettigt om rabaldret kring de positioneringsdata som iPhone visat sig innehålla. Till stor del för att det i min mening är en ickefråga. Helt klart är att det är onödigt att samla data så långt tillbaks i tiden och även att denna med iTunesbackup hamnar i din dator. Men detta har hela tiden mer haft känslan av en miss från Apples sida som är lätt att åtgärda med en uppdatering av iOS.

Den största missen är väl att Apple väntat så länge med att bemöta kritiken och förklara hur de data som ackumulerats i iPhone används. Men nu har faktiskt Apple i en enkel pressrelease besvarat en mängd frågor om lokaliseringsdatabasen och som väntat kommer de delar som är onödiga att åtgärdas i en uppdatering av mjukvaran till iPhone.

För det första så spårar inte Apple positionen för din iPhone. Man har aldrig gjort det och har inga planer på att någonsin göra det.

För det andra finns informationen där för att snabbt kunna ge position till dig som använder din iPhone, även i situationer där GPS inte finns tillgängligt. Detta åstadkoms genom en massiv databas med kända trådlösa accesspunkter och mobilnätsmaster. Det som syns i databasen lokalt på din iPhone är en delmängd av denna stora databas som snabbt ska kunna ge positionsdata där du vanligen befinner dig.

Man listar även en rad andra fakta kring hur denna tjänst fungerar som inte tidigare kommit fram. Inom de närmaste veckorna kommer Apple att släppa en uppdatering till iOS som minskar storleken på cachefilen med positionsdata i din iPhone, stoppar backup av cachefilen och helt raderar cachefilen när positioneringstjänster slås av. I nästa större uppdatering av iOS kommer dessutom cachfilen att krypteras på din iPhone.

”Calculating a phone’s location using just GPS satellite data can take up to several minutes. iPhone can reduce this time to just a few seconds by using Wi-Fi hotspot and cell tower data to quickly find GPS satellites, and even triangulate its location using just Wi-Fi hotspot and cell tower data when GPS is not available (such as indoors or in basements). These calculations are performed live on the iPhone using a crowd-sourced database of Wi-Fi hotspot and cell tower data that is generated by tens of millions of iPhones sending the geo-tagged locations of nearby Wi-Fi hotspots and cell towers in an anonymous and encrypted form to Apple.”